DOF Butikken
Materiel for afvikling af stævner

Startnummer Løbenummer

Undervis-

nings

materialer

Korttegning
EMIT

DOF Butikken

 

Banelæggerbogen    
Grundig gennemgang af banelægning i såvel teori som praksis.
Mange eksempler på naturvenlig banelægning, O-kort i farver
116 sider - A4 ringbind, udg. 1990 vnr. 400 kr. 270,00
 
Orienteringsteknik 1
Let læselig og forståelig O-teknisk beskrivelse     vnr. 500                    kr. 165,-
Orienteringsteknik 2
Bogen rummer
- grundig gennemgang af O-teknik
- 40 forskellige træningsøvelser
- mulighed for at analyserer ens egen teknik
- vejledning i O-teknisk træning med tilknytning til O-teknik 1
- 50 kortudsnit i farver
   
121 sider - A4 format (blåt omslag),    vnr. 501                          kr. 250,00
     
Kortnormen
4 farvet hæfte med forklaring på kortnormens signaturer.
Uundværlig for rekognoscøren, nyttig for o-løberen.
32 sider - A5-format, udg. 2000 vnr. 710 kr. 40,00
 
Rekognoscerings - Norm
A4-format, udg. 1999
vnr. 720 kr. 2,00
 
Layout eksempel til regntegnere i opsætning og layout af kortet.
1 side - A4-format, udg. 2005 vnr. 725 kr. 2,00  vnr. 725 kr. 2,00
Test ark for indstilling af farver i OCAD ved printning
1 side - A4-format, udg. 2005 vnr. 726 kr. 2,00

Elevhæfte på 48 sider.
Målrettet til folkeskolen og begynderundervisning for børn og voksne.
Gratis instruktør/lærevejledning og plakat ved køb af pakke
   
Elevhæfte pr. stk. vnr. 110 kr. 10,00
Pakke med 25 stk. vnr. 111 kr. 190,00
Pakke med 50 stk. vnr. 112 kr. 300,00
Pakke med 100 stk. vnr. 113 kr. 500,00


Værd at vide om....
- begynderinstruktion 2006 pr. stk. vnr. 114 kr. 12,00
- orientering 2006 vnr. 115 kr. 35,00
- postbeskrivelser 2006 vnr. 116 kr. 35,00
- alternative o-løb vnr. 117 kr. 35,00
- reglement 2009 vnr. 118 kr. 50,00 
- Talentudvikling vnr. 119 kr. 300,00

 

 

       

 

 

 

 

|  Lars-Ole Kopp  |  Elmely 4   |  7470 Karup  |  24 62 18 03  | 97 10 01 03 |  dof@etiming.dk